Vodopád Skaklya a ekostezka Ivana Vazova

Vodopád Skaklya představuje ideální destinaci pro jednodenní výlet, při němž kromě nádherných přírodních scenérií poznáte i oblíbená místa jednoho z nejvýznamnějších bulharských spisovatelů Ivana Vazova.  
 
Výlet je nejlepší zahájit ve vlakové stanici Gara Bov, kam se dá vlakem ze Sofie dostat přibližně každé dvě hodiny. Od železniční stanice vede modro-žluté turistické značení, které je doprovázeno i informačními tabulemi ekostezky Ivana Vazova. Vzdálenost 4,5 km a převýšení okolo 500 metrů do cílového bodu, vesnice Zasele, je možné pohodlně zvládnout za dvě hodiny. Pozvolné stoupání po asfaltové silnici je vystřídáno prudším stoupáním lesní pěšinou, které po chvíli nabídne i pohled na vodopád Skaklya a jeho kaskády. 85 metrů vysoký vodopád je jeden z nejvyšších v Bulharsku a spolu s mohutnými skalními stěnami nabízí úchvatnou podívanou. Stezka pokračuje přímo pod jednou z kaskád vodopádu a následně stoupá až na vrchol skalních stěn do vesnice Zasele. Zde je možné si dát v rodinné restauraci menší občerstvení, případně nakoupit zásoby v místním obchodu a pokračovat vycházkou kolem vesnice. Nádherné rozhledy na okolní hory a do údolí řeky Iskar uhranuly i nejvýznamnějšího bulharského spisovatele přelomu 19. a 20. století Ivana Vazova, který si danou oblast zamiloval a do okolí vsi Zasele situoval i děj jedné ze svých povídek Děda Joco se dívá. Vazovův patritotismus a jeho lásku k Bulharsku lze snadněji pochopit, když navštívíte přímo místa, o nichž píše.  
 

Cestu zpět je bohužel nutné absolvovat po stejné cestě jako výstup, jelikož stezka nevede jako okruh. Pokud by někdo toužil pouze po výhledech, je možné se do Zasele dostat i autem po silnici, avšak ochudit se o průchod pod vodopádem, krásnou přírodu a příjemný výstup se rozhodně nedoporučuje.