Z historie Čechů a Slováků v Bulharsku

  • 60. léta 19. století – přichází první Čechoslováci do Bulharska
  • 1892 – založení čtenářsko-zábavního spolku Čech
  • 1895 založena školská komise a tělocvičná jednota Sokol
  • 1921 – založena česká škola
  • 1924 – založen spolek Československý národní dům a zakoupen dům na Krakra 15
  • 1925 – sloučení spolku Čech a Československého národního domu

 

Veškeré fotografie pochází z archivu Československého klubu TGM v Sofii a jsou použity s laskavým svolením vedení klubu.

 

Další informace o historii Čechoslováků v Bulharsku lze najít na:

 

 

 

Budova školy v roce 1942

  Budova Československého klubu TGM v roce 1942