Rumunsko: Opevněné kostely v Transylvánii

Rumunsko: Opevněné kostely v Transylvánii

Rozsáhlé oblasti Transylvánie ve středověku obývali Sasové a ti si zde stavěli své kostely. Protože často museli čelit nájezdům Turků, ve 13-15. století začali postupně své kostely opevňovat a uvnitř hradeb zřizovali zásobní místnosti pro každou místní rodinu. V těchto zásobárnách skladovali veškeré trvanlivé jídlo a pití, aby byli připraveni rychle se všichni schovat v pevnosti kolem kostela a přežít obléhání. Na hradbách měli promyšlené ochozy pro obránce, ve spodní části zřizovali vše potřebné od kuchyní po provizorní školy. 

Takových opevněných kostelů se v Rumunsku zachovaly stovky a některé z nich jsou přístupné veřejnosti. 

Vřele doporučujeme navštívit alespoň 2-3 kousky, abyste pochopili, že německá preciznost a smysl pro pořádek tady je už staletí!

V blízkozti Brašova jsme navštívili kostely ve vesnicích Prejmer Harman

 

mapa Prejmer

mapa Harman

 

více informací o opevněných kostelech v Transylvánii:

romaniatourism.com

viatransylvania.com