Česká škola bez hranic

 

Vážené děti, milí rodiče!

 

Od ledna 2015 zahajuje výuku naše nová česká „nedělní“ školaurčená pro děti od 6 do 15 let.

 

Na škole se bude vyučovat hlavě český jazyk a literatura, ale věnovat se budeme i českým reáliím (český zeměpis a dějepis od 4. ročníku). Vyučování bude uspořádáno podle modelu České školy bez hranic (více na www.csbh.cz), jejíž vzdělávací program odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Předpokládáme, že od příštího roku budeme moci dětem vydávat i osvědčení platné v České republice.< /font>

 

Protože v Sofii nemáme dost dětí na otevření každého ročníku zvlášť, vyučování bude probíhat v tzv. malotřídce, kde se budou učit děti z několika ročníků najednou. Abychom mohli zaručit individuální přístup k dětem a byli schopni reagovat na jejich potřeby i v malotřídním prostředí, pomáhat budou jeden, možná i dva asistenti. Velmi důležitá bude ale i spolupráce s vámi, rodiči.

 

Scházet se budeme v útulných prostorách Českého centra (ul. Rakovski 100), vždycky v neděli, od 15 do 18 hod. První hodinu plánujeme na 11. ledna 2015, semestr zakončíme 31. května 2015. Uvítáme i zájemce o předškolní kurz (pro děti od 3 do 6 let), ale jeho případné otevření zatím záleží na dvou faktorech: a) jestli bude dost zájemců a hlavně b) jestli se najde pedagog. Budeme moc rádi, když nám dáte vědět jednak svůj zájem o tento kurz a jednak svou ochotu pedagogic ky se podílet na jeho fungování.

 

O přihlášky si prosím napište na níže uvedenou emailovou adresu.

 

Vyplněné přihlášky České školy bez hranic Sofie je nutno zaslat nejpozději do 22. prosince 2014 na níže uvedenou e-mailovou adresu. Prosíme o dodržení termínu, protože na základě vašich přihlášek budeme objednávat učebnice, které  si potom bude možné odebrat přímo v Českém centru.

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese 

csbh_sofia@centrum.cz

 

Na všechny děti se moc těšíme!

Eva Kovářová

Kateřina Churtajeva