Posedenie pri Kapustnici v CS klubu

Posedenie pri kapustnici.

Pre československých krajanov trvale žijúcich v Bulharsku sme pripravili novoročné posedenie pri kapustnici. Kapustnica sa vydarila, ale najmä nálada a atmosféra stretnutia, o ktorú sa postarali najmä naši starší krajania , bola vynikajúca.

Spomínali sme na vianočné i novoročné tradície v našich regiónoch a celé príjemné stretnutie bolo umocnené  odspievanými českými i slovenskými ľudovými piesňami. 

Fotky z tejto akcie nájdete vo fotogalérii fotogalerii.