Návštěva kempu Vraždebna

Bulharsko, najchudobnejšia krajina EU, neustále  čelí prílivu utečencov  najmä zo Sýrie.

 Podľa údajov UNHCR ich počet stúpol na 10 tisíc a podmienky v mnohých utečeneckých  táboroch sú veľmi  nevyhovujúce.

Táto situácia nie je ľahostajná ani česko-slovenskej komunite  žijúcej v Bulharsku. Ako výraz solidarity  a lojality sme zorganizovali zbierku materiálnej, hygienickej a potravinovej pomoci, ktorá bola  odovzdaná prostredníctvom Červeného kríža v Sofii.

Okrem toho pravidelne organizujeme návštevy v utečeneckom tábore Vraždebna v spolupráci s Rádom maltézskych rytierov:https://www.facebook.com/EmbassySovereignOrderofMaltatoBulgaria

Počas návštevy sú deťom odovzdávané hračky, športové a školské potreby, spoločenské hry atď. Okrem materiálnej pomoci  sa sústreďujeme  na tímovo – kreatívnu prácu s deťmi.

Týmito aktivitami sa snažíme deťom spríjemniť ich neľahký život a pobyt v tábore.

Komu situácia detí v utečeneckom tábore nie je ľahostajná a chce  akýmkoľvek spôsobom pomôcť môžete kontaktovať pani Lýdiu Bičanovú: lydia.bicanova@gmail.com alebo Petru Vlkovú: kasa_cink@yahoo.com

 

PS: Fotky z tejto akcie nájdete vo fotogalérii fotogalerii