Kom

Kdo by neznal Kom-Emine. Nejdelší, nejstarší a neslavnější dálkovou turistickou trasu v Bulharsku. Víc jak 650 km dlouhá trasa vede celým pohořím Stara Planina a její zdolání trvá obvykle 20 až 25 dní. Pokud si nemůžete dovolit strávit skoro měsíc přechodem hor, nabízí se dvoudenní alternativa, kterou je výstup na počáteční bod trasy vrchol Kom.

Klasickým výchozím bodem pro výlet na Kom je město Berkovica, dostupné ze Sofie autobusem i vlakem. Značení z města samotného není, a proto je nutné sledovat asfaltovou cestu vedoucí až k nové chatě Kom. Přibližně po 4 km výstupu na asfaltu se z ničeho nic objeví u dřevěného altánku zelené turistické značení. To následně zkracuje serpentiny silnice přes les a místy poměrně prudkým stoupáním dosáhne nové chaty Kom. Značení samotné je dobré a poměrně i nové, problémem však mohou být popadané stromy a větve od těžby dřeva, které průchod turistickou stezkou mnohdy znesnadní až znemožní. Asfaltová silnice tak představuje stále jednoduchou a průchozí, leč samozřejmě delší alternativu.

Nová chata Kom nabízí možnost občerstvení a ubytování na noc za 15 leva a je pouze na každém, zdali zvolí výstup na vrchol v ten samý den nebo až druhý. Jasná a dobře začená výstupová cesta na vrchol mine nejprve starou chatu Kom, poté dosáhne prudkým stoupáním hlavního hřebene, aby nakonec lehce vystoupala na vrchol samotný do výšky 2016 m. Zde se nachází pomník významného bulharského spisovatele Ivana Vazova, který opěvuje Kom v jedné ze svých básní. Z vrcholu je možné pokračovat k průsmyku Petrochan po již zmíněné dálkové trase Kom-Emine nebo se vrátit stejnou cestou zpět do Berkovice. Dobrodružnější povahy jistě zaujme cesta do Berkovice přes hřeben západním směrem kolem chaty Zdravčenica. Tato cesta dnes již značená není a vyžaduje tak větší orientační schopnosti nebo alespň GPS, nicméně představuje zajímavou možnost návratu do Berkovice jinou cestou. Stojí snad za zmínku, že turistické značení vedlejších cest v celé oblasti kolem Berkovice neprošlo od dob svého vzniku v 80. letech výraznější obnovou, a proto se na něj nedá vždy stoprocentně spolehnout.     

 

Zde naleznete několik krásných fotek z tohoto výletu