V jako vzpomínky

06.02.2014 11:07

Vzpomínky

 

Při procházce kterýmkoli bulharským městem či vesnicí narazíte na pamětní listy. Jsou vylepené všude a ve velkém množství. Vypadají jako u nás parte, tedy oznámení o úmrtí, ale tyhle jsou vyvěšovány pravidelně jako vzpomínka na zemřelého. Umisťují je jednak na speciální nástěnky, které jsou téměř na každém rohu, ale taky na přímo na zdi, lampy veřejného osvětlení, na dveře domů

—————

Zpět